>

sejambakselasih mengucapkan selamat datang

21 April, 2011

Attitude Skills Knowledge

Sesuatu minat yang baru timbul itu adalah anugerah ilahi yang memberi ilham untuk memperkembangkan potensi diri.  Manakala sesuatu kemahiran yang dipupuk hasil daripada minat yang timbul perlu disertai dengan sikap yang positif dan pengetahuan dan maklumat yang sahih. 

0 comments:

Post a Comment

Leave a comment please....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Pengisian jiwa...

Listen to Quran

faceblog

twinkle stars

Like